اپیلاسیون
اپیلاسیون کل بدن فلکه گاز

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده)
%۵۰
85
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی آنا (سونیا )
%۵۴
3032
۲,۷۶۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون گیاهی قدوسی غربی

اپیلاسیون گیاهی

سالن زیبایی سلوا سلام پور
%۵۵
4520
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
پوستی زیبا و لطیف با اپیلاسیون عفیف آباد

پوستی زیبا و لطیف با اپیلاسیون

سالن زیبایی آرمانی
%۵۰
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
پوستی لطیف و آراسته با اپیلاسیون ملاصدرا

پوستی لطیف و آراسته با اپیلاسیون

سالن زیبایی تیدا ( نازنین)
%۵۰
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن ساحلی غربی

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی اریکه
%۵۰
9321
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن شهرک صدرا

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی حوران
%۵۴
177
۲,۷۶۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و وکس ستارخان

اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و و...

سالن زیبایی آسوریک اپیلاسیون
%۵۵
559
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی شهر جدید صدرا

اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی

سالن زیبایی صحرا
%۵۰
4932
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن ملاصدرا

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی شعله بانو غریب
%۵۵
786
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
پوستی لطیف و آراسته با اپیلاسیون ادبیات

پوستی لطیف و آراسته با اپیلاسیون

سالن زیبایی نورسا ( حکمت نژاد)
%۵۴
10
۲,۷۶۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون با موم گیاهی و وکس دائم ابتداي باهنر جنوبي

اپیلاسیون با موم گیاهی و وکس دائم

سالن زیبایی شان ( نیلوفر)
%۵۴
8039
۲,۷۶۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن ( موم عربی ) ۳۰ متری سینما سعدی

اپیلاسیون کل بدن ( موم عربی )

سالن زیبایی هستی ماه
%۵۰
1141
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
لطافت و پاکیزگی بدن خاکشناسی

لطافت و پاکیزگی بدن

سالن زیبایی پوش
%۵۴
1063
۲,۷۶۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن زرهی خیابان فلاحی نبش کوچه ۱۵

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی تیبا بانو
%۵۰
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی ملکه شب
%۵۴
1011
۲,۷۶۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی آتی ماه
%۵۴
2943
۲,۷۶۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
پوستی لطیف و زیبا با اپیلاسیون زرهی

پوستی لطیف و زیبا با اپیلاسیون

آرایشگاه رنگ قلم ( بیتا)
%۵۰
9
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی استیلا
%۵۵
5283
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
پوستی زیبا و لطیف با اپیلاسیون زرهی

پوستی زیبا و لطیف با اپیلاسیون

سالن زیبایی ندا نظری
%۵۴
27
۲,۷۶۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن فرهنگ شهر

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی عروس فرهنگ شهر
%۵۵
398
۴,۰۵۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
لطافت و پاکیزگی بدن زرهی

لطافت و پاکیزگی بدن

سالن زیبایی تیهو
%۵۵
157
۲,۷۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
پوستی زیبا با اپیلاسیون ستارخان

پوستی زیبا با اپیلاسیون

سالن زیبایی مهشید
%۵۰
28
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن بلوار بعثت

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی انیس
%۵۵
1000
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن زرهی

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی طناز برنا
%۵۴
399
۲,۷۶۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و وکس بلوار زرهی

اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و و...

سالن زیبایی تاج رخ
%۵۵
482
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
لطافت و پاکیزگی با اپیلاسیون بلوار بعثت

لطافت و پاکیزگی با اپیلاسیون

سالن زیبایی حوض نقاشی
%۵۰
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن زرهی

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی سامینه (مریم)
%۵۰
1048
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن بلوار بعثت

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی حوروش
%۵۰
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن بلوار بعثت

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی مریم مظفری
%۵۰
1648
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
پوستی آراسته با اپیلاسیون زرهی

پوستی آراسته با اپیلاسیون

سالن زیبایی ملیسا
%۵۰
32
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
لطافت و پاکیزگی بدن خیابان سفیر شمالی

لطافت و پاکیزگی بدن

سالن زیبایی ترمه پولادیان
%۵۴
27
۲,۷۶۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون با وکس و موم گیاهی عفیف آباد

اپیلاسیون با وکس و موم گیاهی

سالن زیبایی سمیرا بیوتی(آثاری نسب)
%۵۰
95
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
پوستی لطیف و درخشان با اپیلاسیون سینما سعدی

پوستی لطیف و درخشان با اپیلاسیون

سالن عروس سونیا یزدانی
%۵۵
36
۲,۷۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون با وکس و موم گیاهی (خشابی) زرهی

اپیلاسیون با وکس و موم گیاهی (خشابی...

سالن زیبایی دنیای آرایش ( سیمی)
%۵۵
33
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن با وکس دائم خیابان فلسطین

اپیلاسیون کل بدن با وکس دائم

سالن زیبایی بورگ
%۵۰
1131
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
پوستی لطیف و جذاب با اپیلاسیون فضیلت

پوستی لطیف و جذاب با اپیلاسیون

سالن سیه گیسو
%۵۰
24
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن قصرالدشت

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی نایت .
%۵۵
903
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن فرگاز

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی دژ (گلنازمحمدی)
%۵۰
851
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون با موم گیاهی برق

اپیلاسیون با موم گیاهی

سالن عروس لیلا حسینی
%۵۰
2
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و وکس رحمت آباد

اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و و...

سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۵۴
359
۲,۷۶۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن کلبه

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی ملکه ماه
%۵۰
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی آرسی کلانتری
%۵۵
257
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون موم گیاهی خیابان باغشاه

اپیلاسیون موم گیاهی

سالن زیبایی ستاره حافظ
%۵۰
425
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
پوستی لطیف با اپیلاسیون مطهری جنوبی

پوستی لطیف با اپیلاسیون

سالن زیبایی عروس شیلانا
%۵۴
۲,۷۶۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان