اپیلاسیون
سالن زیبایی سامینه (مریم) - زرهی زرهی

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی سامینه (مریم)
%۵۰
1574
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی ملیسا - زرهی زرهی

پوستی آراسته با اپیلاسیون

سالن زیبایی ملیسا
%۵۰
84
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی استیلا  - معالی آباد معالی آباد

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی استیلا
%۵۰
6143
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی اریکه - ساحلی غربی ساحلی غربی

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی اریکه
%۵۰
9790
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی شان ( نیلوفر) - ابتداي باهنر جنوبي ابتداي باهنر جنوبي

اپیلاسیون با موم گیاهی و وکس دائم

سالن زیبایی شان ( نیلوفر)
%۵۰
8441
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی حوران - شهرک صدرا شهرک صدرا

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی حوران
%۵۰
195
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی ختن دخت - قصردشت قصردشت

پوستی لطیف و پاکیزه با خدمات اپیلاس...

سالن زیبایی ختن دخت
%۵۰
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی ملکه شب  - معالی آباد معالی آباد

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی ملکه شب
%۵۰
1204
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی آرتا - رحمت آباد رحمت آباد

اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و و...

سالن زیبایی آرتا
%۵۰
504
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی هستی ماه - ۳۰ متری سینما سعدی ۳۰ متری سینما سعدی

اپیلاسیون کل بدن ( موم عربی )

سالن زیبایی هستی ماه
%۵۰
1564
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی هوردخت - زرهی زرهی

لطافت و پاکیزگی بدن

سالن زیبایی هوردخت
%۵۰
252
۵,۵۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی حوض نقاشی - بلوار بعثت بلوار بعثت

لطافت و پاکیزگی با اپیلاسیون

سالن زیبایی حوض نقاشی
%۵۰
168
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی رینبو اسپا - قدوسی شرقی قدوسی شرقی

اپیلاسیون گیاهی

سالن زیبایی رینبو اسپا
%۵۵
4758
۲,۹۷۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی بورگ - خیابان فلسطین خیابان فلسطین

اپیلاسیون کل بدن با وکس دائم

سالن زیبایی بورگ
%۵۰
1160
۵,۵۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی طناز برنا - زرهی زرهی

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی طناز برنا
%۵۰
535
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی آنا (سونیا ) - معالی آباد معالی آباد

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی آنا (سونیا )
%۵۰
3629
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی شعله بانو ( اپیلاسیون ) - ملاصدرا ملاصدرا

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی شعله بانو ( اپیلاسیون )
%۵۰
908
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی پوش - خاکشناسی خاکشناسی

لطافت و پاکیزگی بدن

سالن زیبایی پوش
%۵۰
2003
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی ندا نظری - زرهی زرهی

پوستی زیبا و لطیف با اپیلاسیون

سالن زیبایی ندا نظری
%۵۰
110
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی صحرا  - شهر جدید صدرا شهر جدید صدرا

اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی

سالن زیبایی صحرا
%۵۰
5301
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی گیسوان - باسکول نادر باسکول نادر

لطافت پوست با خدمات موم و وکس

سالن زیبایی گیسوان
%۵۰
37
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی فرنوش شیرازی - عفیف آباد عفیف آباد

اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و و...

سالن زیبایی فرنوش شیرازی
%۵۰
684
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی نلی - صدرا صدرا

پوستی لطیف و آراسته با خدمات اپیلاس...

سالن زیبایی نلی
%۵۰
10
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن عروس لیلا حسینی - برق برق

اپیلاسیون با موم گیاهی

سالن عروس لیلا حسینی
%۵۰
87
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی سحر زارع اپیلاسیون ( شیما ) - خیابان حر خیابان حر

اپیلاسیون با وکس و موم گیاهی

سالن زیبایی سحر زارع اپیلاسیون ( شیما )
%۵۰
197
۳,۲۵۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
سالن زیبایی سایه روشن - سفیر جنوبی سفیر جنوبی

پوستی لطیف و زیبا با اپیلاسیون

سالن زیبایی سایه روشن
%۵۰
76
۳,۲۵۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
سالن زیبایی دنیای آرایش ( سیمی) - زرهی زرهی

اپیلاسیون با وکس و موم گیاهی (خشابی...

سالن زیبایی دنیای آرایش ( سیمی)
%۵۰
53
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی دژ (گلنازمحمدی) - فرگاز فرگاز

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی دژ (گلنازمحمدی)
%۵۰
1024
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی نورسا ( حکمت نژاد) - ادبیات ادبیات

پوستی لطیف و آراسته با اپیلاسیون

سالن زیبایی نورسا ( حکمت نژاد)
%۵۰
20
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبای افسانه (لیلیا) - فخرآباد فخرآباد

لطافت پوست با اپیلاسیون بدن

سالن زیبای افسانه (لیلیا)
%۵۰
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی نلین - هوابرد هوابرد

پوستی آراسته و لطیف با وکس دائم

سالن زیبایی نلین
%۵۰
12
۵,۵۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی مریم مظفری  - بلوار بعثت بلوار بعثت

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی مریم مظفری
%۵۰
1669
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی سایه - زرگری زرگری

پوستی آراسته و لطیف با اپیلاسیون

سالن زیبایی سایه
%۵۰
26
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی سارا - عفیف آباد عفیف آباد

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی سارا
%۵۰
1093
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی آرمانی - عفیف آباد عفیف آباد

پوستی زیبا و لطیف با اپیلاسیون

سالن زیبایی آرمانی
%۵۰
53
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن عروس سونیا یزدانی - سینما سعدی سینما سعدی

پوستی لطیف و درخشان با اپیلاسیون

سالن عروس سونیا یزدانی
%۵۰
165
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی ملکه ایرانی - چهارراه گمرک چهارراه گمرک

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی ملکه ایرانی
%۵۰
113
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی تاج رخ - بلوار زرهی بلوار زرهی

اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و و...

سالن زیبایی تاج رخ
%۵۰
728
۳,۳۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
سالن زیبایی ملکه ماه - کلبه کلبه

اپیلاسیون کل بدن

سالن زیبایی ملکه ماه
%۵۰
14
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
سالن سیه گیسو - فضیلت فضیلت

پوستی لطیف و جذاب با اپیلاسیون

سالن سیه گیسو
%۵۰
74
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان