اسپا و ماساژ
پارافین تراپی دست و صورت عفیف آباد

پارافین تراپی دست و صورت

سالن زیبایی کالیپسن ( منصوری)
%۶۰
2
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با حمام مغربی ذوالنوار شرقی

آرامش عمیق با حمام مغربی

مرکز زیبایی و ماساژ مریلا
%۵۲
92
۳۶,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا قصرالدشت

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی نایت .
%۶۰
28
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پوستی لطیف و زیبا با پارافین تراپی عفیف آباد

پوستی لطیف و زیبا با پارافین تراپی

سالن زیبایی آرمانی
%۶۰
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت قدوسی غربی.نبش محلاتی

پارافین تراپی دست و صورت

سالن زیبایی فرشیده
%۶۰
9
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا معالی آباد

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی ملکه شب
%۶۰
25
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا معالی آباد

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی آرسی کلانتری
%۶۰
12
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه حمام میکس ذوالنوار شرقی

تخفیف ویژه حمام میکس

مرکز زیبایی و ماساژ مریلا
%۴۰
1
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
آرامشی دوباره با ماساژ کل بدن معالی آباد

آرامشی دوباره با ماساژ کل بدن

سالن زیبایی ملکه شب
%۵۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
آرامش و رهایی از خستگی با ماساژ با روغن گیاهی زرهی

آرامش و رهایی از خستگی با ماساژ با...

سالن زیبایی تیهو
%۵۰
6
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
چهره ای شاداب با ماساژ صورت عفیف آباد

چهره ای شاداب با ماساژ صورت

سالن زیبایی آرمانی
%۶۰
7
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
آرامشی عمیق با ماساژ درمانی معالی آباد

آرامشی عمیق با ماساژ درمانی

سالن زیبایی آرسی کلانتری
%۵۰
2
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا ابتداي باهنر جنوبي

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی شان دهقان
%۶۰
40
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با انوع ماساژ ذوالنوار شرقی

آرامش عمیق با انوع ماساژ

مرکز زیبایی و ماساژ مریلا
%۶۸
4
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
ماساژ ریلکسی ذوالنوار شرقی

ماساژ ریلکسی

مرکز زیبایی و ماساژ مریلا
%۵۰
1
۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
کاهش دردهای عضلانی و پوستی لطیف با پارافین تراپی زرهی

کاهش دردهای عضلانی و پوستی لطیف با...

سالن زیبایی ندا نظری
%۶۰
2
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا بلوار زرهی

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی تاج رخ
%۶۰
4
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
آرامش و شادابی پوست با ماساژ صورت چهر راه آریا

آرامش و شادابی پوست با ماساژ صورت

سالن زیبایی درفام
%۶۰
3
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا زرهی

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی طناز برنا
%۶۰
20
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت فلکه گاز

پارافین تراپی دست و صورت

سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده)
%۶۰
5
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با انوع ماساژ فلکه گاز

آرامش عمیق با انوع ماساژ

سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده)
%۶۸
1
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا بلوار بعثت

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی حوروش
%۶۰
3
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و پا بلوار بعثت

پارافین تراپی دست و پا

سالن زیبایی حوض نقاشی
%۶۰
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پوستی لطیف با پارافین تراپی معالی آباد

پوستی لطیف با پارافین تراپی

سالن زیبایی موژان
%۶۰
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا بلوار زرهی

پارافین تراپی دست و صورت و پا

کلینیک رویا
%۶۰
1
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا بلوار تخت جمشید

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی عروس سفید
%۶۰
1
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پوستی جوان و شاداب با ماساژ صورت ذوالنوار شرقی

پوستی جوان و شاداب با ماساژ صورت

مرکز زیبایی و ماساژ مریلا
%۵۷
۱۵,۰۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا بلوار بعثت

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی مریم مظفری
%۶۰
3
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت رحمت آباد

پارافین تراپی دست و صورت

سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۶۰
188
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان