خدمات پوست
اپیلاسیون کل بدن بلوار بعثت
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی مریم مظفری
%۵۵
1439 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن زرهی
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی سامینه اپیلاسیون
%۵۵
1960 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن فلکه گاز
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده)
%۵۵
108 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند عفیف آباد
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند سالن زیبایی باران حیدری
%۵۰
980 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی استیلا
%۵۵
4390 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع معالی آباد
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی پریاسان
%۵۰
0 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون گیاهی قدوسی غربی
اپیلاسیون گیاهی سالن زیبایی سلوا سلام پور
%۵۵
4209 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
لطافت و پاکیزگی بدن خاکشناسی
لطافت و پاکیزگی بدن سالن زیبایی پوش
%۵۵
0 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند و وکس طلا خیابان حر
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند و وکس طلا سالن زیبایی سحر زارع
%۵۰
25 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح ابرو قدوسی غربی.نبش محلاتی
اصلاح ابرو سالن زیبایی فرشیده
%۵۰
11 خرید
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی شهر جدید صدرا
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی سالن زیبایی صحرا
%۵۵
4285 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع بلوار بعثت
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی حوض نقاشی شفابخش
%۵۰
119 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی آنا (سونیا )
%۵۵
2222 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع معالی آباد
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی آتی ماه
%۵۰
619 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
پاکسازی پوست همراه با ماساژ صورت شهید آقایی
پاکسازی پوست همراه با ماساژ صورت سالن زیبایی صنم ( پگاه حسینی)‌
%۷۴
327 خرید
۱۸,۲۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن زرهی
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی طناز برنا
%۵۵
172 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن با وکس دائم خیابان فلسطین
اپیلاسیون کل بدن با وکس دائم سالن زیبایی بورگ
%۵۵
1041 خرید
۴,۰۵۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو زرهی
اصلاح صورت و ابرو سالن زیبایی طناز برنا
%۵۰
54 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند فلکه گاز
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده)
%۵۰
10 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع قدوسی شرقی
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی فریال
%۵۰
88 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و وکس ستارخان
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و وکس سالن زیبایی آسوریک اپیلاسیون
%۵۵
359 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون با موم گیاهی بلوار هجرت
اپیلاسیون با موم گیاهی سالن زیبایی بانوشان(سالاری)
%۵۵
64 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن قصرالدشت
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی نایت .
%۵۵
360 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع ملاصدرا
اصلاح صورت و ابرو با شمع سالن زیبایی شعله بانو شعله غریب
%۴۸
231 خرید
۱۴,۰۴۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن پارامونت
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی آزاده ( اپیلاسیون )
%۵۵
565 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع بعثت
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی حوروش محبی
%۵۷
13 خرید
۸,۶۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن بلوار بعثت
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی انیس
%۵۴
758 خرید
۲,۳۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
پاکسازی تخصص پوست صورت رحمت آباد
پاکسازی تخصص پوست صورت سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۵۸
85 خرید
۱۸,۹۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
پاکسازی تخصصی و درمانی میدان احسان
پاکسازی تخصصی و درمانی سالن زیبایی آنا ( نرگس)
%۷۳
1 خرید
۴۸,۶۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن ساحلی غربی
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی اریکه
%۵۵
8025 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع چهارراه گمرک
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی ملکه ایرانی
%۵۰
0 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت وابرو با وکس طلا فلکه احسان
اصلاح صورت وابرو با وکس طلا سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۴۰
225 خرید
۲۲,۲۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند خیابان پیروزی
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند سالن زیبایی کلاژن
%۵۰
1 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند و وکس طلا معالی آباد
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند و وکس طلا سالن زیبایی آرسی کلانتری
%۵۰
22 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع معالی آباد
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی مهسا رحیمی
%۵۰
1 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
پاکسازی و آبرسانی تخصصی پوست بلوار زرهی
پاکسازی و آبرسانی تخصصی پوست سالن زیبایی تیهو
%۵۰
1 خرید
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع فلکه علم
اصلاح صورت و ابرو با شمع سالن زیبایی دلنیا سعادت
%۴۸
213 خرید
۱۴,۰۴۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند و وکس طلا چهارراه ادبیات
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند و وکس طلا سالن زیبایی نورسا
%۵۰
0 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی آتی ماه
%۵۵
2738 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع رحمت آباد
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۵۰
35 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن مشیر فاطمی
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی دل آرا
%۵۵
395 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی ملکه شب
%۵۵
619 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و وکس رحمت آباد
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و وکس سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۵۵
85 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
فیشال با ماسک طلا چهار راه زرگری
فیشال با ماسک طلا سالن زیبایی Green spa
%۵۰
302 خرید
۲۶,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت ابرو و صورت با وکس نقره شهر جدید صدرا
اصلاح صورت ابرو و صورت با وکس نقره سالن زیبایی صحرا
%۵۰
587 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع زرهی
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع آرایشگاه رنگ قلم ( بیتا)
%۵۰
17 خرید
۱۲,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
اصلاح ابرو و صورت با بند و شمع بلوار هجرت
اصلاح ابرو و صورت با بند و شمع سالن زیبایی بانوشان(سالاری)
%۵۰
10 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع معالی آباد
اصلاح صورت و ابرو با شمع سالن زیبایی ملکه شب
%۵۰
46 خرید
۱۲,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند بلوار زرهی
اصلاح صورت و ابرو با بند سالن زیبایی تیهو
%۵۰
5 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع شهرک صدرا
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی حوران
%۵۷
85 خرید
۸,۶۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
ماساژ صورت عفیف آباد
ماساژ صورت سالن زیبایی آرمانی
%۶۰
1 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن فرهنگ شهر
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی کاخ یاقوت اپیلاسیون
%۵۵
477 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن چهارراه گمرک
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی ملکه ایرانی
%۵۵
0 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی آرسی کلانتری
%۵۵
35 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
پاکسازی پوست به همراه ماساژ صورت عفیف آباد
پاکسازی پوست به همراه ماساژ صورت سالن زیبایی سمیرا بیوتی عزیزپور
%۵۰
39 خرید
۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن شهرک صدرا
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی حوران
%۵۵
94 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
فیشال ماسک طلا و کلاژن میدان احسان
فیشال ماسک طلا و کلاژن سالن زیبایی آنا ( نرگس)
%۶۵
0 خرید
۳۱,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن بعثت
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی مدیسا
%۵۵
10 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
پاکسازی صورت با ماسک طلا عفیف آباد
پاکسازی صورت با ماسک طلا سالن زیبایی باران حیدری
%۶۰
69 خرید
۲۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان