سفارش از انواع پیتزاهای آمریکایی و ایتالیایی
فست فود نُته
میدان اطلسی
162 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۱۰
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۵,۱۰۰ تومان
فست فود