منو متنوع غذا های ایرانی ویژه ناهار
رستوران بیرون‌بر سفیر شاندیز
خیابان عفیف آباد
204 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۲۵
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۷۵۰ تومان
رستوران