پرواز پاراگلایدر با خلبان شفیعی
پاراموتور خلبان شفیعی
دریاچه نمک
89 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۱۰
۲۶۰,۰۰۰ تومان ۲۳۴,۰۰۰ تومان
ورزش های هوایی