پرواز پاراگلایدر با خلبان شفیعی
پاراموتور خلبان شفیعی
دریاچه نمک
73 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۳۴
۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۴۵,۲۰۰ تومان
ورزش های هوایی