پرواز پاراگلایدر با خلبان شفیعی
پاراموتور خلبان شفیعی
دریاچه نمک
81 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۲۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان
ورزش های هوایی