انتخاب از تمامی اقلام منو با قیمت فوق العاده
رستوران هندی دهلی (تاج محل سابق)
چهار راه ادبیات
590 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۴۰
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
ایتالیایی و بین الملل