زنان و زایمان و مراقبت های بارداری
کلینیک مامایی و زنان و زایمان رویان - میدان قصردشت میدان قصردشت

کلاسهای آمادگی زایمان فیزیولوژیک (ب...

کلینیک مامایی و زنان و زایمان رویان
%۶۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
درمانگاه عمومی تخصصی مروارید - قصردشت قصردشت

ویزیت پزشک متخصص بیماری های زنان

درمانگاه عمومی تخصصی مروارید
%۵۰
1
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر ایزدی - شهرک گلستان شهرک گلستان

تشخیص و پیشگیری از بیماریهای زنان ب...

مطب دکتر ایزدی
%۵۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
کلینیک مامایی و زنان و زایمان رویان - میدان قصردشت میدان قصردشت

تشخیص اولیه و پیشگیری از سرطان سروی...

کلینیک مامایی و زنان و زایمان رویان
%۵۰
10
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
کلینیک مامایی و زنان و زایمان رویان - میدان قصردشت میدان قصردشت

پکیج ویژه آموزش و یوگای بارداری

کلینیک مامایی و زنان و زایمان رویان
%۴۰
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
درمانگاه عمومی تخصصی مروارید - قصردشت قصردشت

تشخیص و پیشگیری از سرطان دهانه رحم...

درمانگاه عمومی تخصصی مروارید
%۵۲
1
۱۹,۲۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر مریم استوان - فرهنگشهر فرهنگشهر

تشخیص و پیشگیری از سرطان دهانه رحم...

مطب دکتر مریم استوان
%۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان