درمان افتادگی مثانه و بی اختیاری ادرار
مطب دکتر محمد زاده
میدان دانشجو
%۲۸
۹۰۰,۰۰۰ تومان ۶۴۸,۰۰۰ تومان
زنان و زایمان و مراقبت های بارداری