استخر، سونا و جکوزی
مجموعه ورزشی هتل چمران - چمران چمران

استخر،سونا و جکوزی و بدنسازی

مجموعه ورزشی هتل چمران
%۵۰
881
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
استخر مخابرات فارس - قصرالدشت قصرالدشت

بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی

استخر مخابرات فارس
%۴۵
478
۱۵,۴۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
مجموعه استخر برق - بلوار مدرس بلوار مدرس

پکیجی بی نظیر از استخر و سونا و ماس...

مجموعه استخر برق
%۲۰
38
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
استخر مخابرات فارس - قصرالدشت قصرالدشت

بلیط تک جلسه ای شنا آزاد

استخر مخابرات فارس
%۳۰
394
۷,۷۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
استخر یادگار امام - بلوار امیرکبیر بلوار امیرکبیر

کارت ۶ جلسه ای استخر یادگار امام

استخر یادگار امام
%۳۰
30
۳۳,۶۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
مجموعه استخر المپیک - دروازه قرآن دروازه قرآن

کارت ۶ جلسه ای

مجموعه استخر المپیک
%۳۰
76
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
هتل آرین - خیابان فردوسی خیابان فردوسی

سانس اختصاصی سونا و جکوزی

هتل آرین
%۶۰
230
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مجموعه ورزشی حجاب. - خیابان بعثت خیابان بعثت

حس خوب شنا

مجموعه ورزشی حجاب.
%۲۵
23
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
استخر مخابرات فارس - قصرالدشت قصرالدشت

آموزش خصوصی ۶و ۱۲ جلسه ای

استخر مخابرات فارس
%۲۰
39
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
هتل آپارتمان جهان نما  - میدان اطلسی میدان اطلسی

استخر و سونا و جکوزی

هتل آپارتمان جهان نما
%۵۰
291
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه استخر المپیک - دروازه قرآن دروازه قرآن

کارت ۱۲ جلسه ای استخر

مجموعه استخر المپیک
%۳۰
70
۶۳,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
استخر بهاران - شهرک گلستان شهرک گلستان

استخر، سونا و جکوزی

استخر بهاران
%۲۵
991
۱۸,۷۵۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
 پارک آبی کوثر - فرهنگ شهر فرهنگ شهر

کارت های ۶ و ۱۲ جلسه ای فری تایم

پارک آبی کوثر
%۱۸
11
۱۳۲,۸۴۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
استخر مخابرات فارس - قصرالدشت قصرالدشت

کارت ۱۲ جلسه ای استخر

استخر مخابرات فارس
%۴۲
130
۷۶,۵۶۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان
مجموعه استخر برق - بلوار مدرس بلوار مدرس

کارت ۶و ۱۲ جلسه ای استخر ویژه بانوا...

مجموعه استخر برق
%۳۵
42
۳۵,۱۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
مجموعه ورزشی حجاب. - خیابان بعثت خیابان بعثت

آموزش شنای عمومی

مجموعه ورزشی حجاب.
%۲۵
64
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مجموعه استخر المپیک - دروازه قرآن دروازه قرآن

یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی

مجموعه استخر المپیک
%۳۰
193
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
مجموعه استخر المپیک - دروازه قرآن دروازه قرآن

سانس آزاد

مجموعه استخر المپیک
%۳۰
120
۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
مجموعه ورزشی هتل پرسپولیس - میدان اطلسی میدان اطلسی

استخر، سونا، جکوزی و بدنسازی

مجموعه ورزشی هتل پرسپولیس
%۳۵
12
۵۵,۲۵۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
استخر یادگار امام - بلوار امیرکبیر بلوار امیرکبیر

یک سانس استخر ٬سونا و جکوزی

استخر یادگار امام
%۲۵
25
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
مجموعه استخر برق - بلوار مدرس بلوار مدرس

بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی

مجموعه استخر برق
%۳۰
883
۶,۳۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
استخر مخابرات فارس - قصرالدشت قصرالدشت

کارت ۶ جلسه ای استخر

استخر مخابرات فارس
%۳۷
38
۴۱,۵۸۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
استخر بهاران - شهرک گلستان شهرک گلستان

سانس آزاد

استخر بهاران
%۲۰
1658
۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
استخر شادزیست - کوی زهرا کوی زهرا

لحظاتی خوش با سانس استخر

استخر شادزیست
%۴۰
943
۵,۴۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
 پارک آبی کوثر - فرهنگ شهر فرهنگ شهر

پکیج ویژه حرکات اصلاحی در آب ویژه ب...

پارک آبی کوثر
%۲۲
۲۶۲,۰۸۰ تومان
۳۳۶,۰۰۰ تومان
استخر یادگار امام - بلوار امیرکبیر بلوار امیرکبیر

سانس شنا آزاد ( تک جلسه ای )

استخر یادگار امام
%۲۵
129
۶,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
 پارک آبی کوثر - فرهنگ شهر فرهنگ شهر

پکیج ویژه لاغری در آب

پارک آبی کوثر
%۱۳
1
۳۰۰,۱۵۰ تومان
۳۴۵,۰۰۰ تومان
هتل آپارتمان جهان نما  - میدان اطلسی میدان اطلسی

سانس اختصاصی برای گروه های ۱۳ نفره

هتل آپارتمان جهان نما
%۴۰
114
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
استخر شادزیست - کوی زهرا کوی زهرا

یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی

استخر شادزیست
%۴۰
514
۱۰,۸۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
استخر شادزیست - کوی زهرا کوی زهرا

کارت ۱۲ جلسه ای استخر

استخر شادزیست
%۴۰
12
۶۴,۸۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
استخر یادگار امام - بلوار امیرکبیر بلوار امیرکبیر

کارت ۱۲ جلسه ای استخر یادگار امام

استخر یادگار امام
%۳۰
20
۶۷,۲۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
استخر هوابرد - بلوار بعثت بلوار بعثت

لحظاتی خوش در استخر هوابرد

استخر هوابرد
%۴۰
2865
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان