بلیط شنا و استخر
مجموعه ورزشی انقلاب
بلوار چمران
1996 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۴۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان ۸۶,۴۰۰ تومان
استخر، سونا و جکوزی