جوانسازی به روش کربوکس تراپی
مطب دکتر شهلا پژوهش
ایمان شمالی
15 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۶۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
کربوکسی تراپی و پلاسما جت
رفع ترک های پوستی و سلولیت  با کربوکسی تراپی بلوار زرهی

رفع ترک های پوستی و سلولیت با کربو...

کلینیک رویا
%۶۰
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
جوانسازی به روش کربوکس تراپی ایمان شمالی

جوانسازی به روش کربوکس تراپی

مطب دکتر شهلا پژوهش
%۶۰
15
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
رفع افتادگی پلک با دستگاه پلکسر پلاسما بلوار عدالت

رفع افتادگی پلک با دستگاه پلکسر پلا...

درمانگاه ارژن
%۶۹
36
۱۰۲,۳۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فرم دهی بینی با دستگاه پلاسما جت معالی آباد

فرم دهی بینی با دستگاه پلاسما جت

مطب دکتر جوانمردی
%۳۳
۱۰۰,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
رفع سیاهی و تیرگی دور چشم معالی آباد

رفع سیاهی و تیرگی دور چشم

دکتر سعید روزبهانی
%۴۲
4
۴۹,۳۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
رفع تيرگی و چروک زير چشم با كربوكسی تراپی معالی آباد

رفع تيرگی و چروک زير چشم با كربوكسی...

مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۷۵
70
۱۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
رفع تیرگی دور چشم با کربوکسی تراپی بلوار زرهی

رفع تیرگی دور چشم با کربوکسی تراپی

کلینیک رویا
%۶۰
3
۳۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
رفع افتادگی پلک با پلکسر معالی آباد

رفع افتادگی پلک با پلکسر

مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۶۲
12
۱۲۵,۴۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
رفع چین و چروک و افتادگی پلک با دستگاه پلکسر پلاس معالی آباد

رفع چین و چروک و افتادگی پلک با دست...

دکتر نجمه قلزم
%۶۹
۲۴۸,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
خداحافظی با غبغب و افتادگی پوست معالی آباد

خداحافظی با غبغب و افتادگی پوست

دکتر سعید روزبهانی
%۷۰
141
۵۱,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان