رفع ترک های پوستی و سلولیت با کربوکسی تراپی
کلینیک رویا
بلوار زرهی
2 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۶۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
کربوکسی تراپی و پلاسما جت
مطب دکتر جوانمردی - معالی آباد معالی آباد

فرم دهی بینی با دستگاه پلاسما جت

مطب دکتر جوانمردی
%۳۳
6
۱۰۰,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
کلینیک زیبایی پرتو ( دکتر اسفندیار ) - خیابان زند خیابان زند

زیبایی و جوانسازی با کربوکسی تراپی

کلینیک زیبایی پرتو ( دکتر اسفندیار )
%۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر احسان صالحی - باهنر جنوبی باهنر جنوبی

زیبایی و جوانسازی چهره با خدمات پلا...

مطب دکتر احسان صالحی
%۴۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر اسما ده بزرگی - معالی آباد معالی آباد

رفع افتادگی پلک با پلکسر

مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۶۲
13
۱۲۵,۴۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر شهلا پژوهش - ایمان شمالی ایمان شمالی

جوانسازی به روش کربوکس تراپی

مطب دکتر شهلا پژوهش
%۶۰
22
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر کشتکار - میدان اطلسی میدان اطلسی

زیبایی و جوانسازی با خدمات کربوکسی...

مطب دکتر کشتکار
%۵۰
۲۲,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
مطب دکتر احسان صالحی - باهنر جنوبی باهنر جنوبی

رفع ترک های پوستی با کربوکسی تراپی

مطب دکتر احسان صالحی
%۳۳
۸۰,۴۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
دکتر نجمه قلزم - معالی آباد معالی آباد

رفع چین و چروک و افتادگی پلک با دست...

دکتر نجمه قلزم
%۶۹
1
۲۴۸,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
دکتر سعید روزبهانی - معالی آباد معالی آباد

خداحافظی با غبغب و افتادگی پوست

دکتر سعید روزبهانی
%۷۰
143
۵۱,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
کلینیک رویا - بلوار زرهی بلوار زرهی

رفع تیرگی دور چشم با کربوکسی تراپی

کلینیک رویا
%۶۰
3
۳۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر اسما ده بزرگی - معالی آباد معالی آباد

زیبایی و جوانسازی صورت با کربوکسی ت...

مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۵۰
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مرکز لیزر زندیه - معالی آباد معالی آباد

زیبایی و جوانسازی پوست با کربوکسی ت...

مرکز لیزر زندیه
%۵۰
۲۲۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر احسان صالحی - باهنر جنوبی باهنر جنوبی

رفع تيرگی زير چشم با كربوكسی تراپی

مطب دکتر احسان صالحی
%۳۷
۵۰,۴۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
دکتر سعید روزبهانی - معالی آباد معالی آباد

رفع سیاهی و تیرگی دور چشم

دکتر سعید روزبهانی
%۴۲
11
۴۹,۳۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
کلینیک رویا - بلوار زرهی بلوار زرهی

رفع ترک های پوستی و سلولیت با کربو...

کلینیک رویا
%۶۰
2
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر اسما ده بزرگی - معالی آباد معالی آباد

رفع تيرگی و چروک زير چشم با كربوكسی...

مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۷۵
78
۱۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان