خالبرداری
زیبایی چهره با خالبرداری عفیف آباد
زیبایی چهره با خالبرداری کلینیک زیبایی٬لیزر و کاشت مو مارینا
%۹۰
490 خرید
۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاس معالی آباد
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاس دکتر نجمه قلزم
%۵۰
2 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
خالبرداری به روش جت پلاسما معالی آباد
خالبرداری به روش جت پلاسما مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۷۰
40 خرید
۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
خالبرداری به روش پلاسماجت معالی آباد
خالبرداری به روش پلاسماجت مطب دکتر جوادی
%۵۵
0 خرید
۴,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان