خالبرداری
مطب دکتر احسان صالحی - باهنر جنوبی باهنر جنوبی

خالبرداری و رفع کک و مک

مطب دکتر احسان صالحی
%۸۳
19
۳,۰۶۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
مطب دکتر مریم استوان - فرهنگشهر فرهنگشهر

خالبرداری و رفع زگیل و کک و مک

مطب دکتر مریم استوان
%۳۰
۱۲,۶۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
کلینیک زیبایی پرتو ( دکتر اسفندیار ) - خیابان زند خیابان زند

رفع خال و کک مک با دستگاه پلاسما

کلینیک زیبایی پرتو ( دکتر اسفندیار )
%۵۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر رفیعی - پاسداران پاسداران

خالبرداری و رفع کک و مک

مطب دکتر رفیعی
%۷۵
161
۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر زهرا خسروی - ۳۰ متری سینما سعدی ۳۰ متری سینما سعدی

خالبرداری و رفع کک و مک

مطب دکتر زهرا خسروی
%۸۰
182
۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
مرکز زیبایی و لیزر لیلیان - چهارراه هوابرد چهارراه هوابرد

خالبرداری با دستگاه RF سرجیکال

مرکز زیبایی و لیزر لیلیان
%۷۰
247
۶,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر ایزدی - شهرک گلستان شهرک گلستان

چهره ای زیبا با خالبرداری با دستگاه...

مطب دکتر ایزدی
%۷۰
82
۱۰,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
کلینیک اهورا (دکتر عسکری) - معالی آباد معالی آباد

خالبرداری با دستگاه پلکسر

کلینیک اهورا (دکتر عسکری)
%۶۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
کلینیک رویا - بلوار زرهی بلوار زرهی

برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگا...

کلینیک رویا
%۷۵
75
۷,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر مرضیه فرقانی - فرهنگشهر فرهنگشهر

رفع خال و کک مک با لیزر

مطب دکتر مرضیه فرقانی
%۶۰
282
۱۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر اسما ده بزرگی - معالی آباد معالی آباد

خالبرداری به روش جت پلاسما

مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۷۰
65
۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
مطب دکتر جوانمردی - معالی آباد معالی آباد

برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگا...

مطب دکتر جوانمردی
%۳۳
2
۱۰,۰۵۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
مطب دکتر میرحامد زارع نی ریزی - زرهی زرهی

رفع خال و کک مک با دستگاه RF

مطب دکتر میرحامد زارع نی ریزی
%۵۵
211
۱۵,۷۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
مطب دکتر شهلا پژوهش - ایمان شمالی ایمان شمالی

خالبرداری با قلم کربونیزاسیون یونیک

مطب دکتر شهلا پژوهش
%۶۰
162
۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
دکتر نجمه قلزم - معالی آباد معالی آباد

برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگا...

دکتر نجمه قلزم
%۵۰
15
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان