خالبرداری
خالبرداری با دستگاه RF سرجیکال چهارراه هوابرد

خالبرداری با دستگاه RF سرجیکال

مرکز زیبایی و لیزر لیلیان
%۶۰
49
۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
رفع خال و کک مک با دستگاه RF زرهی

رفع خال و کک مک با دستگاه RF

مطب دکتر میرحامد زارع نی ریزی
%۷۰
202
۱۰,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
خالبرداری به روش جت پلاسما معالی آباد

خالبرداری به روش جت پلاسما

مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۷۰
58
۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاس معالی آباد

برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگا...

مطب دکتر جوانمردی
%۳۳
۱۰,۰۵۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
خالبرداری با قلم کربونیزاسیون یونیک ایمان شمالی

خالبرداری با قلم کربونیزاسیون یونیک

مطب دکتر شهلا پژوهش
%۶۰
142
۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه بیوتی پن بلوار زرهی

برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگا...

کلینیک رویا
%۷۵
56
۷,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
خالبرداری و رفع کک و مک ۳۰ متری سینما سعدی

خالبرداری و رفع کک و مک

مطب دکتر زهرا خسروی
%۸۰
3
۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
چهره ای زیبا با خالبرداری با دستگاه RF شهرک گلستان

چهره ای زیبا با خالبرداری با دستگاه...

مطب دکتر ایزدی
%۷۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
خالبرداری و رفع کک و مک پاسداران

خالبرداری و رفع کک و مک

مطب دکتر رفیعی
%۷۵
136
۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاس معالی آباد

برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگا...

دکتر نجمه قلزم
%۵۰
13
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
رفع خال و کک مک با دستگاه RF آزادگان

رفع خال و کک مک با دستگاه RF

مرکز پوست و لیزر درمانگاه نقش جهان
%۵۰
24
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
خالبرداری با دستگاه پلکسر معالی آباد

خالبرداری با دستگاه پلکسر

کلینیک اهورا (دکتر عسکری)
%۶۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان