لاغری و تناسب اندام
لاغری و کاهش سایز با دستگاه RF و کویتیشن خیابان ارم
لاغری و کاهش سایز با دستگاه RF و کویتیشن کلینیک تغذیه و زیبایی دکتر دایت (Dr.diet)
%۷۰
18 خرید
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
حس خوب تناسب اندام خیابان اردیبهشت
حس خوب تناسب اندام مرکز مشاوره تغذیه نعمت الهی
%۵۰
0 خرید
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
رفع غبغب با دستگاه RF بای پلار فرهنگ شهر
رفع غبغب با دستگاه RF بای پلار درمانگاه سینوهه-بخش پوست
%۳۰
0 خرید
۵۶,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
رژیم درمانی همراه با برنامه غذایی و آنالیز بدن خیابان ارم
رژیم درمانی همراه با برنامه غذایی و آنالیز بدن کلینیک تغذیه و زیبایی دکتر دایت (Dr.diet)
%۶۰
2 خرید
۲۲,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن بلوار بعثت
کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن مرکز مشاوره تغذیه و رژیم
%۶۰
52 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
لاغری پهلو و شکم با دستگاه کویتیشن یادستگاه RF معالی آباد
لاغری پهلو و شکم با دستگاه کویتیشن یادستگاه RF دکتر نجمه قلزم
%۴۳
160 خرید
۳۹,۹۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
اندامی زیبا با کرایولیپولیز معالی آباد
اندامی زیبا با کرایولیپولیز دکتر نجمه قلزم
%۶۳
71 خرید
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
درمان چاقی موضعی با دستگاه اندرمولوژی بلوار بعثت
درمان چاقی موضعی با دستگاه اندرمولوژی مرکز مشاوره تغذیه و رژیم
%۶۲
74 خرید
۴۰,۶۶۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
درمان سلولیت و کاهش چربی موضعی با دستگاه کویتیشن و RF قصردشت
درمان سلولیت و کاهش چربی موضعی با دستگاه کویتیشن و RF کلینیک تغذیه و رژیم درمانی سارای
%۵۰
39 خرید
۲۹,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
کاهش سایز شکم و پهلو با پیشرفته ترین دستگاه RF بلوار بعثت
کاهش سایز شکم و پهلو با پیشرفته ترین دستگاه RF مرکز مشاوره تغذیه و رژیم
%۵۶
30 خرید
۵۹,۴۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
رژیم درمانی همراه با برنامه غذایی و آنالیز بدن بلوار زند
رژیم درمانی همراه با برنامه غذایی و آنالیز بدن کلینیک رژیم درمانی وگن
%۵۰
14 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
اندام متناسب با دستگاه بادی آنالیز و برنامه غذایی زرهی
اندام متناسب با دستگاه بادی آنالیز و برنامه غذایی مشاوره تغذیه راز
%۵۰
2 خرید
۱۲,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
لاغری موضعی و کاهش سایز با دستگاه کویتیشن فرهنگ شهر
لاغری موضعی و کاهش سایز با دستگاه کویتیشن درمانگاه سینوهه-بخش پوست
%۳۵
0 خرید
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان