چکاب کل بدن با دستگاه کوانتوم آنالایزر
کلینیک ارغوان آبی
ملاصدرا
0 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۵۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
لاغری و تناسب اندام
پیکر تراشی و لاغری موضعی با دستگاه کرایولیپولیز قدوسی غربی

پیکر تراشی و لاغری موضعی با دستگاه...

تغذیه و زیبایی دکتر دایت (Dr.diet)
%۷۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
زیبایی اندامتان با پکیج لاغری خیابان قصرالدشت

زیبایی اندامتان با پکیج لاغری

مرکز زیبایی حس خوب
%۳۰
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
رژیم درمانی همراه با برنامه غذایی و آنالیز بدن بلوار زند

رژیم درمانی همراه با برنامه غذایی و...

کلینیک رژیم درمانی وگن
%۵۰
24
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
لاغری پهلو و شکم با دستگاه کویتیشن یادستگاه RF معالی آباد

لاغری پهلو و شکم با دستگاه کویتیشن...

دکتر نجمه قلزم
%۴۳
167
۳۹,۹۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
چکاب کل بدن با دستگاه کوانتوم آنالایزر ملاصدرا

چکاب کل بدن با دستگاه کوانتوم آنالا...

کلینیک ارغوان آبی
%۵۰
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
لاغری و کاهش سایز با دستگاه RF و کویتیشن قدوسی غربی

لاغری و کاهش سایز با دستگاه RF و کو...

تغذیه و زیبایی دکتر دایت (Dr.diet)
%۷۰
21
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
لاغری موضعی با روش Cavitation چهارراه هوابرد

لاغری موضعی با روش Cavitation

مرکز زیبایی و لیزر لیلیان
%۵۱
59
۴۹,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن بلوار بعثت

کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن

مرکز مشاوره تغذیه(خانم آسیه زارع)
%۶۰
51
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
لاغری و تناسب اندام با دستگاه کویتیشن و RF فرهنگ شهر

لاغری و تناسب اندام با دستگاه کویتی...

درمانگاه تخصصی سینوهه
%۷۱
5
۳۴,۸۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
لاغری و کاهش سایز با دستگاه کویتیشن و RF فلکه هنگ

لاغری و کاهش سایز با دستگاه کویتیشن...

مطب دکتر قنبری ( لاغری)
%۴۰
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
اندامی زیبا با کرایولیپولیز معالی آباد

اندامی زیبا با کرایولیپولیز

دکتر نجمه قلزم
%۶۳
72
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
رفع غبغب با دستگاه RF بای پلار فرهنگ شهر

رفع غبغب با دستگاه RF بای پلار

درمانگاه تخصصی سینوهه
%۳۰
۵۶,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
کاهش سایز شکم و پهلو با پیشرفته ترین دستگاه RF بلوار بعثت

کاهش سایز شکم و پهلو با پیشرفته تری...

مرکز مشاوره تغذیه(خانم آسیه زارع)
%۵۶
32
۵۹,۴۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
حس خوب تناسب اندام خیابان اردیبهشت

حس خوب تناسب اندام

مرکز مشاوره تغذیه نعمت الهی
%۵۰
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
لاغری و کاهش سایز با دستگاه RF و Cavitation پاسداران

لاغری و کاهش سایز با دستگاه RF و Ca...

مطب دکتر رفیعی
%۴۴
19
۴۴,۸۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
درمان چاقی موضعی با دستگاه اندرمولوژی بلوار بعثت

درمان چاقی موضعی با دستگاه اندرمولو...

مرکز مشاوره تغذیه(خانم آسیه زارع)
%۶۲
77
۴۰,۶۶۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
رژیم درمانی همراه با برنامه غذایی و آنالیز بدن قدوسی غربی

رژیم درمانی همراه با برنامه غذایی و...

تغذیه و زیبایی دکتر دایت (Dr.diet)
%۶۰
3
۲۲,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
لاغری موضعی بوسیله دستگاه RF بلوار زند

لاغری موضعی بوسیله دستگاه RF

کلینیک رژیم درمانی وگن
%۴۶
15
۶۷,۵۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان