رژیم درمانی همراه با برنامه غذایی و آنالیز بدن
کلینیک رژیم درمانی وگن
بلوار زند
9 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۵۰
۴۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
لاغری و تناسب اندام
درمان سلولیت و کاهش چربی موضعی با دستگاه کویتیشن و RF قصردشت
درمان سلولیت و کاهش چربی موضعی با دستگاه کویتیشن و RF کلینیک تغذیه و رژیم درمانی سارای
%۵۰
7 خرید
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
 لاغری موضعی با دستگاه خیابان قصرالدشت
لاغری موضعی با دستگاه مرکز سلامت و آنالیز مخابرات
%۸۰
34 خرید
۱۲,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
کاهش سایز شکم و پهلو با پیشرفته ترین دستگاه RF بلوار بعثت
کاهش سایز شکم و پهلو با پیشرفته ترین دستگاه RF مرکز مشاوره تغذیه و رژیم
%۵۶
22 خرید
۵۹,۴۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
درمان چاقی موضعی با دستگاه اندرمولوژی بلوار بعثت
درمان چاقی موضعی با دستگاه اندرمولوژی مرکز مشاوره تغذیه و رژیم
%۶۲
53 خرید
۴۰,۶۶۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
لاغری و کاهش سایز با دستگاه RF و Cavitation پاسداران
لاغری و کاهش سایز با دستگاه RF و Cavitation مطب دکتر رفیعی
%۴۴
10 خرید
۴۴,۸۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن بلوار بعثت
کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن مرکز مشاوره تغذیه و رژیم
%۶۰
51 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
اندامی زیبا و سالم با مشاور تغذیه ای خیابان قصرالدشت
اندامی زیبا و سالم با مشاور تغذیه ای مرکز سلامت و آنالیز مخابرات
%۵۰
4 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
رژیم درمانی همراه با برنامه غذایی و آنالیز بدن بلوار زند
رژیم درمانی همراه با برنامه غذایی و آنالیز بدن کلینیک رژیم درمانی وگن
%۵۰
9 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی قصردشت
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی کلینیک تغذیه و رژیم درمانی سارای
%۳۰
2 خرید
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
لاغری موضعی بوسیله دستگاه RF بلوار زند
لاغری موضعی بوسیله دستگاه RF کلینیک رژیم درمانی وگن
%۴۶
15 خرید
۶۷,۵۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
آنالیز ترکیبات بدن توسط دستگاه خیابان قصرالدشت
آنالیز ترکیبات بدن توسط دستگاه مرکز سلامت و آنالیز مخابرات
%۵۰
32 خرید
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
ارائه برنامه حرکات اصلاحی خیابان قصرالدشت
ارائه برنامه حرکات اصلاحی مرکز سلامت و آنالیز مخابرات
%۵۰
6 خرید
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان