زیبایی و درخشندگی دندانها با کامپوزیت لمینت دندان
کلینیک دندانپزشکی سپیده
قصرالدشت
0 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۱۷
۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳۹۸,۴۰۰ تومان
سلامت دهان و دندان
فیسینگ طراحی لبخند با ونیر کامپوزیت امریکایی فرهنگ شهر

فیسینگ طراحی لبخند با ونیر کامپوزیت...

مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۴
32
۲۵۳,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
زیبایی و درخشندگی دندانها با کامپوزیت لمینت دندان قصرالدشت

زیبایی و درخشندگی دندانها با کامپوز...

کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۱۷
۳۹۸,۴۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
بستن فاصله ی دندان با کامپوزیت همرنگ فرهنگ شهر

بستن فاصله ی دندان با کامپوزیت همرن...

مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۲
10
۱۸۲,۴۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پر کردن دندان با مواد انگلیسی فرهنگ شهر

پر کردن دندان با مواد انگلیسی

مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۴
90
۷۸,۲۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
پر كردن دندان با آمالگام و كامپوزيت نورى ويژه بزرگسالان سی متری سینما سعدی

پر كردن دندان با آمالگام و كامپوزيت...

دکتر سارا حق دوست
%۱۵
۱۰۷,۱۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
دندان سفید و درخشان با بلیچینگ(هر دو فک) سی متری سینما سعدی

دندان سفید و درخشان با بلیچینگ(هر د...

دکتر سارا حق دوست
%۵۵
45
۳۹۶,۰۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان
پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت) خیابان قصرالدشت

پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت)

مطب دکتر مهدی مرتضوی
%۵۲
66
۶۹,۶۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
درمان ریشه دندان ( عصب کشی ) بدون پر کردن ویژه اطفال قصرالدشت

درمان ریشه دندان ( عصب کشی ) بدون پ...

کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۲۰
2
۱۰۰,۸۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
زیبا بخندید با خدمات روکش دندان سی متری سینما سعدی

زیبا بخندید با خدمات روکش دندان

دکتر سارا حق دوست
%۲۲
۳۵۱,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی دندان اطفال به همراه پر کردن شهرک گلستان

عصب کشی دندان اطفال به همراه پر کرد...

دندانپزشکی دکتر زهرا تلطف
%۱۸
۲۲۱,۴۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
لبخند زیبا با انواع خدمات پر کردن دندان ویژه بزرگسالان قصرالدشت

لبخند زیبا با انواع خدمات پر کردن د...

کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۱۵
16
۱۰۷,۱۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
عصب کشی دندان (ترمیم ریشه) خیابان قصرالدشت

عصب کشی دندان (ترمیم ریشه)

مطب دکتر مهدی مرتضوی
%۵۵
83
۸۳,۲۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
درمان ريشه (عصب كشى) دندان کودکان بدون پركردن سی متری سینما سعدی

درمان ريشه (عصب كشى) دندان کودکان ب...

دکتر سارا حق دوست
%۲۰
۱۰۰,۸۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
تخفیف کشیدن دندان ویژه اطفال قصرالدشت

تخفیف کشیدن دندان ویژه اطفال

کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۲۳
۴۰,۰۴۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
دندانهای زیبا و درخشان با جرمگیری و بروساژ شهرک گلستان

دندانهای زیبا و درخشان با جرمگیری و...

دندانپزشکی دکتر زهرا تلطف
%۵۱
۹۰,۶۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
عصب کشی و ترمیم ریشه دندان فرهنگ شهر

عصب کشی و ترمیم ریشه دندان

مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۵
62
۸۳,۲۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه کشیدن دندان قصردشت

تخفیف ویژه کشیدن دندان

درمانگاه عمومی تخصصی مروارید
%۳۳
۴۰,۲۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
رهایی از درد دندان با عصب کشی شهرک گلستان

رهایی از درد دندان با عصب کشی

کلینیک دندانپزشکی پرتو
%۲۹
1
۲۴۸,۵۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
دندانهای زیبا و جذاب با خدمات ایمپلنت دندان قصرالدشت

دندانهای زیبا و جذاب با خدمات ایمپل...

کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۱۱
۲,۳۱۴,۰۰۰ تومان
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دندانهایی سفید و درخشان با جرم گیری و بروساژ دندان شهرک گلستان

دندانهایی سفید و درخشان با جرم گیری...

کلینیک دندانپزشکی پرتو
%۶۱
3
۷۰,۲۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دندانهای زیبا با روکش دندان شهرک گلستان

دندانهای زیبا با روکش دندان

کلینیک دندانپزشکی پرتو
%۲۲
۳۵۱,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
زیبایی لبخند با سفید کردن و بلیچینگ دندانها شهرک گلستان

زیبایی لبخند با سفید کردن و بلیچینگ...

کلینیک دندانپزشکی پرتو
%۴۴
۵۰۴,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
رهایی از دندان درد با عصب کشی شهرک گلستان

رهایی از دندان درد با عصب کشی

دندانپزشکی دکتر زهرا تلطف
%۳۶
۲۱۱,۲۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
با  عصب کشی از دندان درد خداحافظی کنید قصردشت

با عصب کشی از دندان درد خداحافظی ک...

درمانگاه عمومی تخصصی مروارید
%۱۵
۲۸۰,۵۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
دندانی زیبا و سالم با پر کردن دندان با مواد آمالگام و کامپوزیت نوری ویژه اطفال قصرالدشت

دندانی زیبا و سالم با پر کردن دندان...

کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۲۰
21
۱۰۰,۸۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
پر كردن دندان با آمالگام و كامپوزيت نورى ويژه اطفال سی متری سینما سعدی

پر كردن دندان با آمالگام و كامپوزيت...

دکتر سارا حق دوست
%۲۰
۱۰۰,۸۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
فلوراید تراپی و فیشورسیلانت کودکان قصرالدشت

فلوراید تراپی و فیشورسیلانت کودکان

کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۵۰
3
۲۵,۵۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان