دندان سفید و درخشان با بلیچینگ(هر دو فک)
دکتر سارا حق دوست
سی متری سینما سعدی
35 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۶۱
۸۸۰,۰۰۰ تومان ۳۴۳,۲۰۰ تومان
سلامت دهان و دندان
تقویت مینای دندان اطفال با فلوراید تراپی سی متری سینما سعدی
تقویت مینای دندان اطفال با فلوراید تراپی دکتر سارا حق دوست
%۵۷
10 خرید
۳۰,۱۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
درمان پوسیدگی دندان با روکش کامپوزیت نوری زرگری
درمان پوسیدگی دندان با روکش کامپوزیت نوری مطب دندانپزشکی دکتر محمد شاکر
%۶۰
27 خرید
۶۸,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
دندان سفید و درخشان با بلیچینگ(هر دو فک) سی متری سینما سعدی
دندان سفید و درخشان با بلیچینگ(هر دو فک) دکتر سارا حق دوست
%۶۱
35 خرید
۳۴۳,۲۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان
طراحی لبخند(facing) با کامپوزیت شهرک گلستان
طراحی لبخند(facing) با کامپوزیت کلینیک دندانپزشکی مهرآرا
%۴۷
5 خرید
۱۸۵,۵۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی دندان (ترمیم ریشه) خیابان قصرالدشت
عصب کشی دندان (ترمیم ریشه) مطب دکتر مهدی مرتضوی
%۵۵
72 خرید
۸۳,۲۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
جرم گیری دندان و بروساژ پل زرگری
جرم گیری دندان و بروساژ مطب دکتر آیدا عسکری
%۵۵
1 خرید
۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی لبخند( facing) با کامپوزیت آمریکایی زرگری
طراحی لبخند( facing) با کامپوزیت آمریکایی مطب دندانپزشکی دکتر محمد شاکر
%۵۰
1 خرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فسینیگ طراحی لبخند با ونیر کامپوزیت امریکایی فرهنگ شهر
فسینیگ طراحی لبخند با ونیر کامپوزیت امریکایی مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۱
17 خرید
۱۹۳,۵۵۰ تومان
۳۹۵,۰۰۰ تومان
ترمیم و پرکردن دندان با کامپوزیت و آمالگام شهرک گلستان
ترمیم و پرکردن دندان با کامپوزیت و آمالگام کلینیک دندانپزشکی مهرآرا
%۶۳
9 خرید
۷۴,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت) زرگری
پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت) مطب دندانپزشکی دکتر محمد شاکر
%۵۵
41 خرید
۶۵,۲۵۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
عصب کشی و ترمیم ریشه دندان فرهنگ شهر
عصب کشی و ترمیم ریشه دندان مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۵
43 خرید
۸۳,۲۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت) خیابان قصرالدشت
پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت) مطب دکتر مهدی مرتضوی
%۵۲
59 خرید
۶۹,۶۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
پکیج بلیچینگ٬جرم گیری و کاشت نگین بیست متری سینما سعدی
پکیج بلیچینگ٬جرم گیری و کاشت نگین مطب دکتر بهتری نژاد
%۶۰
5 خرید
۴۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
جرم گیری با بروساژ زرگری
جرم گیری با بروساژ مطب دندانپزشکی دکتر محمد شاکر
%۶۰
96 خرید
۶۴,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فلوراید تراپی ویژه اطفال بیست متری سینما سعدی
فلوراید تراپی ویژه اطفال مطب دکتر بهتری نژاد
%۵۷
10 خرید
۳۰,۱۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
طراحی لبخند زیبا با کامپوزیت ونیر بیست متری سینما سعدی
طراحی لبخند زیبا با کامپوزیت ونیر مطب دکتر بهتری نژاد
%۵۰
182 خرید
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان