سلامت دهان و دندان
مطب دکتر کوثر شفائیان - فرهنگ شهر فرهنگ شهر

پر کردن دندان با مواد انگلیسی

مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۴
96
۷۸,۲۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
کلینیک دندانپزشکی سپیده - قصرالدشت قصرالدشت

تخفیف کشیدن دندان ویژه اطفال

کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۲۳
۴۰,۰۴۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
مطب دکتر کوثر شفائیان - فرهنگ شهر فرهنگ شهر

عصب کشی و ترمیم ریشه دندان

مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۵
80
۸۳,۲۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
کلینیک دندانپزشکی سپیده - قصرالدشت قصرالدشت

زیبایی و درخشندگی دندانها با کامپوز...

کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۱۷
۳۹۸,۴۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
درمانگاه عمومی تخصصی مروارید - قصردشت قصردشت

تخفیف ویژه کشیدن دندان

درمانگاه عمومی تخصصی مروارید
%۵۰
2
۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر مهدی مرتضوی - خیابان قصرالدشت خیابان قصرالدشت

عصب کشی دندان (ترمیم ریشه)

مطب دکتر مهدی مرتضوی
%۵۵
91
۸۳,۲۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
مطب دندانپزشکی دکتر جهانشاهی - سینما سعدی سینما سعدی

فیسینگ طراحی لبخند با ونیر کامپوزیت

مطب دندانپزشکی دکتر جهانشاهی
%۳۰
4
۳۱۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
کلینیک پرتو - شهرک گلستان شهرک گلستان

لبخند زیبا با خدمات لمینت سرامیکی د...

کلینیک پرتو
%۳۷
۷۵۶,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مطب دندانپزشکی دکتر فیروزی - خیابان ارم خیابان ارم

طراحی لبخند با کامپوزیت ونیر

مطب دندانپزشکی دکتر فیروزی
%۳۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر کوثر شفائیان - فرهنگ شهر فرهنگ شهر

بستن فاصله ی دندان با کامپوزیت همرن...

مطب دکتر کوثر شفائیان
%۴۷
13
۲۰۱,۴۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
کلینیک پرتو - شهرک گلستان شهرک گلستان

دندانهای زیبا با روکش دندان

کلینیک پرتو
%۲۲
۳۵۱,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
کلینیک پرتو - شهرک گلستان شهرک گلستان

زیبایی لبخند با سفید کردن و بلیچینگ...

کلینیک پرتو
%۴۴
۵۰۴,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر کوثر شفائیان - فرهنگ شهر فرهنگ شهر

فیسینگ طراحی لبخند با ونیر کامپوزیت...

مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۰
41
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مطب دندانپزشکی دکتر فیروزی - خیابان ارم خیابان ارم

زیبایی لبخند با کاشت نگین دندان

مطب دندانپزشکی دکتر فیروزی
%۳۴
۶۶,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
کلینیک دندانپزشکی سپیده - قصرالدشت قصرالدشت

لبخند زیبا با انواع خدمات پر کردن د...

کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۱۵
21
۱۰۷,۱۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
مطب دندانپزشکی دکتر فیروزی - خیابان ارم خیابان ارم

ترمیم تخصصی دندان (پر کردن دندان)

مطب دندانپزشکی دکتر فیروزی
%۳۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دکتر سارا حق دوست - سی متری سینما سعدی سی متری سینما سعدی

جرم گیری و بروساژ

دکتر سارا حق دوست
%۴۰
58
۹۶,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر مهدی مرتضوی - خیابان قصرالدشت خیابان قصرالدشت

پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت)

مطب دکتر مهدی مرتضوی
%۵۲
71
۶۹,۶۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
مطب دندانپزشکی دکتر فیروزی - خیابان ارم خیابان ارم

دندانهای درخشان با جرم گیری دندان

مطب دندانپزشکی دکتر فیروزی
%۶۰
10
۷۲,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
درمانگاه عمومی تخصصی مروارید - قصردشت قصردشت

با عصب کشی از دندان درد خداحافظی ک...

درمانگاه عمومی تخصصی مروارید
%۳۵
۲۱۴,۵۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
دندانپزشکی دکتر زهرا تلطف - شهرک گلستان شهرک گلستان

عصب کشی دندان اطفال به همراه پر کرد...

دندانپزشکی دکتر زهرا تلطف
%۱۸
۲۲۱,۴۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
دندانپزشکی دکتر زهرا تلطف - شهرک گلستان شهرک گلستان

رهایی از دندان درد با عصب کشی

دندانپزشکی دکتر زهرا تلطف
%۳۶
۲۱۱,۲۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کلینیک پرتو - شهرک گلستان شهرک گلستان

رهایی از درد دندان با عصب کشی

کلینیک پرتو
%۲۹
1
۲۴۸,۵۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
کلینیک دندانپزشکی سپیده - قصرالدشت قصرالدشت

فلوراید تراپی و فیشورسیلانت کودکان

کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۵۰
17
۲۵,۵۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
کلینیک پرتو - شهرک گلستان شهرک گلستان

دندانهایی سفید و درخشان با جرم گیری...

کلینیک پرتو
%۵۰
4
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر کوثر شفائیان - فرهنگ شهر فرهنگ شهر

جرم گیری و بروساژ با خمیر سفید کنند...

مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۳
103
۸۹,۳۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
کلینیک دندانپزشکی سپیده - قصرالدشت قصرالدشت

درمان ریشه دندان ( عصب کشی ) بدون پ...

کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۲۰
6
۱۰۰,۸۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
دندانپزشکی دکتر زهرا تلطف - شهرک گلستان شهرک گلستان

دندانهای زیبا و درخشان با جرمگیری و...

دندانپزشکی دکتر زهرا تلطف
%۵۱
1
۹۰,۶۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
کلینیک دندانپزشکی سپیده - قصرالدشت قصرالدشت

دندانی زیبا و سالم با پر کردن دندان...

کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۴۰
35
۷۵,۶۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
مطب دندانپزشکی دکتر فیروزی - خیابان ارم خیابان ارم

فیشورسیلانت و فلورایدتراپی کودکان

مطب دندانپزشکی دکتر فیروزی
%۳۰
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان