مش تکه ای و مش کلاهی مو
سالن زیبایی آنا( آناهیتا) - فلکه احسان فلکه احسان

آمبره و سامبره

سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۵۰
168
۴۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی آسوریک ( شیخ نژاد) - ستارخان ستارخان

با مش فویلی چهره ای متفاوت داشته با...

سالن زیبایی آسوریک ( شیخ نژاد)
%۵۰
57
۷,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی هفت دریا - زرهی زرهی

دکلره تخصصی مو

سالن زیبایی هفت دریا
%۵۰
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی آنا( آناهیتا) - فلکه احسان فلکه احسان

موهای خوش رنگ با مش فویلی

سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۵۰
2630
۷,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی گیپور - معالی آباد معالی آباد

موهایی زیبا با مش فویلی

سالن زیبایی گیپور
%۵۰
40
۷,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی نورسا ( حکمت نژاد) - ادبیات ادبیات

موهایی زیبا و چهره ای جدید با مش فو...

سالن زیبایی نورسا ( حکمت نژاد)
%۵۰
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سالن زیبای افسانه (لیلیا) - فخرآباد فخرآباد

تنوعی در چهره با مش فویلی

سالن زیبای افسانه (لیلیا)
%۶۰
۵,۶۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی باران   حیدری - عفیف آباد عفیف آباد

مش فویلی

سالن زیبایی باران حیدری
%۵۰
343
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده) - فلکه گاز فلکه گاز

درخشش با مش فویلی مو

سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده)
%۵۰
54
۷,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی هستی - ملاصدرا ملاصدرا

زیبایی دو چندان با آمبره و سامبره م...

سالن زیبایی هستی
%۵۰
4
۴۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی هفت دریا - زرهی زرهی

مش فویلی

سالن زیبایی هفت دریا
%۵۰
۷,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی ملکه ایرانی - چهارراه گمرک چهارراه گمرک

دکلره مو

سالن زیبایی ملکه ایرانی
%۵۰
1
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی سمیرا بیوتی - عفیف آباد عفیف آباد

مش فویلی

سالن زیبایی سمیرا بیوتی
%۵۰
1484
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی باران   حیدری - عفیف آباد عفیف آباد

زیبایی و جذابیت مو با تکنیک مش امبر...

سالن زیبایی باران حیدری
%۵۰
59
۴۲,۵۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی پریوش  - سینما سعدی سینما سعدی

مش فویلی مو

سالن زیبایی پریوش
%۵۰
931
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی آی نور - رحمت آباد رحمت آباد

مش فویلی

سالن زیبایی آی نور
%۵۰
10
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی آرمانی - عفیف آباد عفیف آباد

موهایی زیبا و چهره ای جذاب با مش فو...

سالن زیبایی آرمانی
%۵۰
31
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی حوا - میدان ابوالکلام میدان ابوالکلام

آمبره و سامبره

سالن زیبایی حوا
%۶۰
7
۳۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی نلی - صدرا صدرا

درخششی خاص با مش فویلی

سالن زیبایی نلی
%۵۰
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی آنا( آناهیتا) - فلکه احسان فلکه احسان

دکلره مو

سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۶۰
33
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی آنارام - باهنر شمالی باهنر شمالی

مش فویلی

سالن زیبایی آنارام
%۵۰
۷,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی سایا - عفیف آباد عفیف آباد

موهایی خوشرنگ وزیبا با مش فویلی

سالن زیبایی سایا
%۵۰
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی گیپور - معالی آباد معالی آباد

دکلره تخصصی مو

سالن زیبایی گیپور
%۶۰
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی هوردخت - زرهی زرهی

موهایی خوشرنگ با مش فویلی

سالن زیبایی هوردخت
%۵۰
28
۷,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی طناز برنا - زرهی زرهی

مش فویلی

سالن زیبایی طناز برنا
%۵۸
37
۵,۰۴۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی سحر زارع - خیابان حر خیابان حر

موهایی خوشرنگ و زیبا با مش فویلی

سالن زیبایی سحر زارع
%۵۰
12
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی آرمانی - عفیف آباد عفیف آباد

موهایی متفاوت و خوشرنگ با آمبره و س...

سالن زیبایی آرمانی
%۶۰
5
۳۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی دنیای آرایش سبوکی - بلوار بعثت بلوار بعثت

موهایی زیبا با آمبره و سامبره

سالن زیبایی دنیای آرایش سبوکی
%۵۰
۴۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی سایه - زرگری زرگری

زیبایی خاص با مش فویلی

سالن زیبایی سایه
%۵۰
18
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی آرمانی - عفیف آباد عفیف آباد

موهایی درخشان با دکلره مو بدون آسیب...

سالن زیبایی آرمانی
%۶۰
4
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبای افسانه (لیلیا) - فخرآباد فخرآباد

زیبایی و جذابیت با آمبره و سامبره م...

سالن زیبای افسانه (لیلیا)
%۶۰
۳۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی تاج رخ - بلوار زرهی بلوار زرهی

موهایی خوشرنگ و زیبا با مش فویلی

سالن زیبایی تاج رخ
%۵۰
۷,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی هوردخت - زرهی زرهی

آمبره و سامبره

سالن زیبایی هوردخت
%۵۰
10
۴۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان