تخفیف های مطب دکتر مریم استوان شیراز

رهایی از موهای زائد با لیزر SHR فرهنگشهر

رهایی از موهای زائد با لیزر SHR

مطب دکتر مریم استوان
%۸۷
2
۵۲۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
خالبرداری و رفع زگیل و کک و مک فرهنگشهر

خالبرداری و رفع زگیل و کک و مک

مطب دکتر مریم استوان
%۳۰
۱۲,۶۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
سلامت و تصفیه خون با حجامت ، فصد خون و بادکش فرهنگشهر

سلامت و تصفیه خون با حجامت ، فصد خو...

مطب دکتر مریم استوان
%۳۰
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان