مورد جستجو یخ

در مورد "یخ" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "شیخ" بود ؟