مورد جستجو یادگار

در مورد "یادگار" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "اداری" بود ؟