مورد جستجو کیف مجلسی

در مورد "کیف مجلسی" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "کفش مجلسی" بود ؟