مورد جستجو کله پاچه

در مورد "کله پاچه" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "کلاه" بود ؟