مورد جستجو کراس

در مورد "کراس" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "کتاب" بود ؟