مورد جستجو کتری برقی

در مورد "کتری برقی" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "آسیاب برقی" بود ؟