مورد جستجو کارخانه مرغ تلخ

در مورد "کارخانه مرغ تلخ" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "خانه مشاغل" بود ؟