مورد جستجو پلکسر پلاس

در مورد "پلکسر پلاس" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "لیزر پلاس" بود ؟