مورد جستجو پارافین ترابی

در مورد "پارافین ترابی" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "پارافین تراپی" بود ؟