مورد جستجو لیبل

در مورد "لیبل" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "لیان" بود ؟