مورد جستجو قلیه

در مورد "قلیه" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "قلیان" بود ؟