مورد جستجو عشق

در مورد "عشق" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "عرق" بود ؟