مورد جستجو طیفوری

در مورد "طیفوری" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "ایفوریا" بود ؟
موارد مرتبط