مورد جستجو ضیافت افطاری

در مورد "ضیافت افطاری" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "کیف اداری" بود ؟