مورد جستجو شورت مردانه

در مورد "شورت مردانه" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "شرت مردانه" بود ؟