مورد جستجو شلوار لی

در مورد "شلوار لی" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "شلوارك" بود ؟