مورد جستجو شلوار اسلش

در مورد "شلوار اسلش" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "شلوار لی" بود ؟