مورد جستجو شب چهره

در مورد "شب چهره" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "چهره" بود ؟