مورد جستجو سوتين

در مورد "سوتين" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "ستين" بود ؟