مورد جستجو ساحل

در مورد "ساحل" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "ساحلی" بود ؟