مورد جستجو روشن سازی

در مورد "روشن سازی" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "جوان سازی" بود ؟