مورد جستجو رفع لک

در مورد "رفع لک" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "رفع چروک" بود ؟