مورد جستجو رازی

در مورد "رازی" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "بازی" بود ؟