مورد جستجو دستگاه میکرودرم

در مورد "دستگاه میکرودرم" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "دستگاه موم" بود ؟