مورد جستجو دریا

در مورد "دریا" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "اریا" بود ؟