مورد جستجو خلاقیت

در مورد "خلاقیت" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "لایت" بود ؟