مورد جستجو حجم دهنده لب

در مورد "حجم دهنده لب" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "حجم دهنده" بود ؟