مورد جستجو جهرمی

در مورد "جهرمی" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "جهرم" بود ؟