مورد جستجو تخته نرد

در مورد "تخته نرد" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "صخره نوردي" بود ؟
موارد مرتبط