مورد جستجو بشقاب

در مورد "بشقاب" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "قاب" بود ؟