مورد جستجو اعتماد

در مورد "اعتماد" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "استند" بود ؟
موارد مرتبط