مورد جستجو استخر کوثر شیراز

در مورد "استخر کوثر شیراز" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "استخر در شیراز" بود ؟