مورد جستجو ابریشمی

در مورد "ابریشمی" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "ابراهیمی" بود ؟