تخفیف های مشابه

کارگاه خلاقیت و نوآوری تجاری و موفقیت های مالی و کارآفرینی در موسسه سراج با 85% تخفیف و پرداخت 2400

گروه اقتصادی و مدیریتی سراج - گروه اقتصادی و مدیریتی سراج - گروه اقتصادی و مدیریتی سراج -

جزئیات تخفیف

-این تخفیف ویژه کارگاه  خلاقیت و نوآوری تجاری و موفقیت های مالی در کارآفرینی می باشد.
 -مدت زمان کارگاه 5 ساعت می باشد. 
 -مدرس دوره:آقای محمد نجاتی مدرس دوره های خلاقیت و کسب کار مبتکر دوره های مدیریت SBSP 
 -ساعت برگزاری دوره : یک شنبه و سه شنبه 17 الی 18:30
 -ظرفیت کارگاه 17 می باشد.
-ویژه آقایان و بانوان
-بدون محدودیت سنی
 -بدون نیاز به پیش زمینه یا اطلاع خاص
-با ارائه گواهی نامه حضور از موسسه سراج
-مخاطبین:
-کسانی که به دنبال ایجاد و راه اندازی شغل می گردنند.
-کارآفرینی برای زنان خانه دار و کارمند.
 -ویژه زنان هنرمند و تبدیل هنرهای خانگی به فرصتهای تجاری
 سرفصل های ارائه شده:
1- روانشناسی اعضای خانواده 
2- ریلکسیشن و جلوگیری از استرس 
3- استقلال مالی از طریق خلاقیت در سرمایه گذاری 
4- نمونه موفق از زنان کارآفرین 
5- خلاقیت در کاهش هزینه و تبدیل تهدید به فرصت 
6-تبدیل هنرهای خانه داری به فرصتهای تجاری 
7- استفاده از موقعیتهای تجاری
8-تجاری سازی ایده ها 
9-  کنترل استرس در سرمایه گذاری 
10-مقابله با ریسک و آشنایی با سبد سرمایه 
11-مثبت اندیشی و ایجاد اعتماد به نفس 
 

توضیحات

-
این تخفیف را به دوستانتان اطلاع دهید

سوالات خود را بپرسید
برچسب ها

خلاقیت موسسه_سراج استاد_نجاتی نواوری_تجاری رشد_خلاقیت