تخفیف های مشابه

کوتاهی تخصصی در سالن زیبای ایرانی با 65 % تخفیف و پرداخت 4200 تومان به جای 12000 تومان

سالن آرایش زیبای ایرانی - فرهنگ شهر سالن آرایش زیبای ایرانی - فرهنگ شهر سالن آرایش زیبای ایرانی - فرهنگ شهر

جزئیات تخفیف

امکان استفاده بصورت لحظه ای

-  کوتاهی موی از ژورنال های اروپایی و آمریکایی و کره ای شامل : آلمانی ، لیر ، کرنلی ، جین پوندا ، ساشا، ریحانا ، گوزنی 

- امکان ارائه مدل مو توسط مشتری .

- آرایش مو به مدل دلخواه مشتری

- انجام سشوار بعد از کوتاهی  


توضیحات

-

این تخفیف را به دوستانتان اطلاع دهید

سوالات خود را بپرسید
برچسب ها

کوتاهی_،_مو_،_آرایش_،_سالن_زیبایی_ایرانی_،_شیراز_تخفیف